Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

pewnegodniazrozumiesz
18:20
9708 6bdd 500
Beata Tyszkiewicz
Reposted fromroxanne roxanne vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
18:19
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
18:18
2788 7d6e
..
pewnegodniazrozumiesz
18:17

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
18:14
[Kochałem panią] Tak czule, tak prawdziwie - że daj Boże, Aby cię inny tak pokochać mógł.
— Aleksander Puszkin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialady-fraser lady-fraser
pewnegodniazrozumiesz
18:13
Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową
tęskniłem lata... Każde twoje słowo
słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze -
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... Ludzie nas nie słyszą,
słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
jak kwiatem, każdym słowem twym się pieszczę
mów do mnie jeszcze...
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromtimetolove timetolove vialady-fraser lady-fraser
pewnegodniazrozumiesz
18:13
6609 0bd5 500
Reposted fromlostness lostness vialady-fraser lady-fraser
pewnegodniazrozumiesz
18:12
4605 ed16
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialady-fraser lady-fraser
pewnegodniazrozumiesz
18:08
9359 3608 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapatronus patronus
pewnegodniazrozumiesz
16:58

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
15:31
Życie rozłoży Cię na łopatki jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— znalezione (via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
15:31
jak nierówno między ludzi wydzielone jest szczęście...
— Nad Niemnem
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
15:29
5618 8447 500
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
15:28
9419 4e54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialady-fraser lady-fraser
pewnegodniazrozumiesz
15:24
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
15:21
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
15:21
2385 2cb3 500

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA vianiskowo niskowo

February 26 2017

pewnegodniazrozumiesz
19:06
Nadal o Tobie myślę...
— mimo wszystko
pewnegodniazrozumiesz
18:36
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
pewnegodniazrozumiesz
18:30
0428 7c29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl