Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

pewnegodniazrozumiesz
22:14
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
22:14
0106 f683
Reposted fromEtnigos Etnigos viapatronus patronus
pewnegodniazrozumiesz
22:13
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
22:13
pewnegodniazrozumiesz
22:13

April 08 2018

pewnegodniazrozumiesz
19:59
7908 b5b2
Reposted from0 0 viapiehus piehus
pewnegodniazrozumiesz
19:59
4785 9d15
Reposted fromxopolly xopolly viapiehus piehus
pewnegodniazrozumiesz
19:57
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
pewnegodniazrozumiesz
19:55
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
pewnegodniazrozumiesz
19:54
4679 9150 500
Reposted fromstylte stylte viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
pewnegodniazrozumiesz
19:53
 Ktoś Cię krzywdzi, a Ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromlovvie lovvie viastuckedinsoul stuckedinsoul
pewnegodniazrozumiesz
19:49
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
pewnegodniazrozumiesz
19:48
Może najlepszym nauczycielem jest doświadczenie, sama nie wiem. Może istnieje jakaś określona liczba nieprzyjemnych sytuacji, po której człowiek nagle staje i mówi: "Tak, już rozumiem, teraz już się nie pomylę". Może trzeba swoje wypłakać, może przeżyć kilka strat, z którymi niezwykle ciężko jest się pogodzić. Może. Nie wiem. Dwudziestodwuletnia dziewczyna nie może znać odpowiedzi na takie pytania. Wiem za to, że gdy znajdzie się człowieka, który potrafi wywołać nasz szczery uśmiech, to trzeba trzymać się go kurczowo. O takich ludzi naprawdę ostatnio ciężko w tym świecie, gdzie ciągle się gdzieś biegnie, z kimś rywalizuje, o coś walczy. Szukajmy tych, z którymi możemy walczyć ramię w ramię, a nie się siłować.
Cztery Wieki Później
pewnegodniazrozumiesz
19:47
5983 3915 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialadylena ladylena
pewnegodniazrozumiesz
19:47
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
pewnegodniazrozumiesz
19:47
Są ludzie, którzy nigdy nie widzieli swojego odbicia i dlatego przez całe życie biorą siebie za kogoś innego.
— Dmitrij Głuchowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapuszka puszka
pewnegodniazrozumiesz
19:45
Większość z nas przez większość czasu nie wie, czego chce, ale czuje, że kieruje nami jakaś powinność, konieczność większa niż my sami, sumienie, ego, bóg, historia, matka, zalecenia psychoterapeuty.
— Marcin Prokop
pewnegodniazrozumiesz
19:45
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin
19:45
pewnegodniazrozumiesz
19:40
3312 a4e7
Reposted fromMatalisman Matalisman viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl