Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

pewnegodniazrozumiesz
07:03

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiskowo niskowo
07:03
0004 7847
Reposted fromshitsuri shitsuri vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
07:03
Przeznaczenie - wymówka głupca w chwili klęski.
— Ambrose Gwinnett Bierce
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
07:01
jedną z trudniejszych lekcji, jakie dało mi życie, była ta, że utrata przyjaciela jest jak nieustająca żałoba. nie wiesz jak długo będzie trwać, jest jak nieskończenie mażąca się rana, gdy odpuszczasz i wreszcie tracisz nadzieję, by za chwilę z jeszcze większą siłą tęsknić na nowo. irracjonalna dla otoczenia, które wzruszy ramionami, powie "jego strata" i absolutnie nic nie zrozumie. rozpierdala Cię i niszczy od środka przez bardzo, bardzo długi czas - nadal nie wiem jak długi...
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
07:01
Nie rezygnuje się z ludzi, których się
kocha.
— Chuck Bass
Reposted fromcappaque cappaque vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
07:01
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
07:00
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
pewnegodniazrozumiesz
07:00
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
pewnegodniazrozumiesz
07:00
0512 ce5c 500
Reposted fromyanek yanek viamore-than-a-memory more-than-a-memory
pewnegodniazrozumiesz
07:00
pewnegodniazrozumiesz
07:00
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— Nathan Hill "Niksy"
pewnegodniazrozumiesz
07:00
2859 ad78 500
pewnegodniazrozumiesz
07:00
pewnegodniazrozumiesz
06:59

Saint Cirq Lapopie, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianiskowo niskowo

June 10 2018

pewnegodniazrozumiesz
13:42
3773 91a8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
13:42
9987 29ba

Large Vase with Flowers (1880-1888)

Josep Mirabent

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawiksz wiksz
pewnegodniazrozumiesz
13:40
1106 673c
pewnegodniazrozumiesz
13:31
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viasohard sohard
pewnegodniazrozumiesz
13:30
9286 c86c
Reposted fromkrzysk krzysk viaSkydelan Skydelan
pewnegodniazrozumiesz
13:30
7755 5304 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl