Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

pewnegodniazrozumiesz
01:37
8367 4bf9
Reposted from0 0 viajethra jethra
pewnegodniazrozumiesz
01:37
noc się kiedyś skończy
Reposted frompierdolony pierdolony viajethra jethra
pewnegodniazrozumiesz
01:37
Ogarnęło mnie przygnębienie.
Moje życie nie posuwało się naprzód.
Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Bukowski
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viajethra jethra
pewnegodniazrozumiesz
01:37
Audrey Hepburn and George Peppard in ’Breakfast at Tiffany’s’, directed by Blake Edwards, 1961
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaimchuckbasss imchuckbasss
pewnegodniazrozumiesz
01:35
Reposted fromkrzysk krzysk
01:35
7112 612b
Reposted fromtoudii73 toudii73 viakrzysk krzysk
pewnegodniazrozumiesz
01:35
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viakrzysk krzysk
pewnegodniazrozumiesz
01:34
pewnegodniazrozumiesz
01:34
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viakrzysk krzysk
pewnegodniazrozumiesz
01:31
8229 bb8e 500
Reposted fromnfading nfading viakrzysk krzysk
pewnegodniazrozumiesz
01:31
7149 bc3c 500
Reposted fromkrzysk krzysk
pewnegodniazrozumiesz
01:29
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viaaynis aynis
pewnegodniazrozumiesz
01:28
2180 945f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaKabaNewLife KabaNewLife
pewnegodniazrozumiesz
01:28
01:28
7786 b002
Reposted fromamatore amatore viaKabaNewLife KabaNewLife
pewnegodniazrozumiesz
01:28
3434 5837
Reposted fromumorusana umorusana viaKabaNewLife KabaNewLife

March 10 2017

pewnegodniazrozumiesz
18:20
9708 6bdd 500
Beata Tyszkiewicz
Reposted fromroxanne roxanne vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
18:19
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
pewnegodniazrozumiesz
18:18
2788 7d6e
..
pewnegodniazrozumiesz
18:17

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl