Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

pewnegodniazrozumiesz
04:31
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
pewnegodniazrozumiesz
04:27
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viamefir mefir
pewnegodniazrozumiesz
04:26
Ja wiem, że czasem lepiej zostać tak wewnątrz siebie, zamkniętym. Bo wystarczy jedno spojrzenie, żeby się rozkleić, wystarczy, że ktoś wyciągnie dłoń, by człowiek nagle poczuł, jaki jest kruchy, bezbronny, by wszystko się zawaliło jak piramida z zapałek.
— Delphine De Vigan - "No i Ja"
pewnegodniazrozumiesz
04:25
pewnegodniazrozumiesz
04:21
3524 022a 500
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
pewnegodniazrozumiesz
04:21
Retrace my lips
Erase your touch
It's all too much for me
Blow away
Like smoke in air
How can you die carelessly?
— Billie Eilish
Reposted frommefir mefir
pewnegodniazrozumiesz
04:12
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaflesz flesz
pewnegodniazrozumiesz
04:12
8330 81c0 500
Reposted fromM74Funky M74Funky viaflesz flesz
pewnegodniazrozumiesz
04:09
A ty mnie po prostu uspokój, tak jak uspokaja się morze.
— Anna Ciarkowska
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
pewnegodniazrozumiesz
04:09
5219 85c6 500
pewnegodniazrozumiesz
04:08
Każdy początek to koniec czekania. Każdy z nas ma 1 (słownie: jedną) szansę na tym świecie. Każdy z nas jest jednocześnie czymś niemożliwym i nieuchronnym. Każde w pełni rozwinięte drzewo było najpierw nasionkiem, które czekało.
— Lab girl: opowieść o kobiecie naukowcu, drzewach i miłości. Hope Jahren
Reposted frompatronus patronus

October 06 2018

pewnegodniazrozumiesz
20:15
Reposted frombluuu bluuu viaciarka ciarka
pewnegodniazrozumiesz
20:15
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaplugss plugss
pewnegodniazrozumiesz
20:10
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— J.Steinbeck
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszarakoszula szarakoszula
pewnegodniazrozumiesz
20:10
7374 c382 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
pewnegodniazrozumiesz
20:10
Po brzegi 
bez dna 
mam serce pełne 
Ciebie. 
pewnegodniazrozumiesz
20:09
Nikt nie obiecywał, że raj jest tani.
— Janusz L. Wiśniewski - "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate vialekkaprzesada lekkaprzesada
pewnegodniazrozumiesz
20:08
6730 a648 500
Reposted fromimaybebad imaybebad viasarazation sarazation
pewnegodniazrozumiesz
19:37
7924 d81c 500
Reposted frompiehus piehus
pewnegodniazrozumiesz
19:27
Ten osiągnął sukces, kto pracował dobrze, śmiał się często i kochał bardzo.
— Elbert Green Hubbard
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl